Vind advocaten door heel Nederland


Of kom direct in contact met advocaten via één e-mail!
U bent nu hier: Home

Advocaat

Advocaat-vinder.nl is een overzicht voor het vinden van een advocaat of advocaten bij u in de buurt. Gratis, snel en eenvoudig! Wij besparen u een enorme zoektocht op het internet. U kunt advocaten zoeken op:

postcode zie bovenkant website
provincie / plaats zie rechterkant website
zoekterm zie zoeken
Of direct contact met meerdere advocaten tegelijk per
e-mail

 
Advocaten behartigen de belangen van een partij in doorgaans juridische zaken, waardoor zij niet objectief en onafhankelijk hoeven te zijn. De juiste spelling is advocaat en niet advokaat. In Nederland is er in de wet vastgelegd aan welke eisen iemand moet voldoen om zich advocaat te mogen noemen. Naast een stage van drie jaar is een universitaire studie rechtsgeleerdheid inclusief civiel recht (Nederlands recht) een vereiste. Lees meer...

Wilt u een advocaat inhuren, controleer dan of hij of zij staat ingeschreven bij de "Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)". Deze beroepsorganisatie voert controle uit op de advocatuur en is in staat advocaten hun titel af te nemen als zij zich niet aan de wettelijke regels houden. Een bekend voorbeeld hiervan is het uit het ambt zetten van Bram Moszkowicz, die onder andere zijn jaarlijkse verplichte cursussen niet volledig had voltooid.

Wat is het verschil tussen een advocaat en jurist? Na het afronden van een universitaire studie rechten krijgt men de titel mr. (meester in de rechten) en kan men zich een jurist noemen. Er zijn meer eisen gesteld aan de titel advocaat, vandaar dat het uurtarief van een advocaat in het algemeen hoger ligt dan die van een jurist. Elke advocaat is een jurist, maar dat geldt niet andersom. Indien u puur juridisch advies of rechtshulp wilt inwinnen, kan een jurist prima volstaan. Tevens mogen juristen op "no cure, no pay" basis werken, terwijl dat in de advocatuur nadrukkelijk niet is toegestaan.

Advocaten kunnen zich specialiseren in een bepaald recht, vandaar dat het van belang is om een advocaat in te huren met het juiste specialisme. Een advocatenkantoor beschikt doorgaans over advocaten, gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden. Win bij verschillende advocatenkantoren informatie in en vraag binnen welke vakgebieden zij werkzaam zijn. Veel voorkomende advocaten zijn bijvoorbeeld: "strafrecht advocaat", "letselschade advocaat", "echtscheiding advocaat", "arbeidsrecht advocaat". Hieronder zullen we een aantal rechtsgebieden op een rijtje zetten.

Strafrecht

Bij het strafrecht gaat het tussen de burger en de staat. De regels, waaraan elke burger zich in Nederland moet houden, zijn vastgelegd in het wetboek van strafrecht, wetboek van strafvordering, de wegenverkeerswet, de opiumwet, de wapenwet, de leerplichtwet, de warenwet, etcetera. Indien u een strafbaar feit pleegt, krijgt u te maken met de staat, waarbij de officier van justitie vertegenwoordiger is van het Openbaar Ministerie (OM). Niet alle strafbare feiten vallen onder het straf recht. Lichte verkeersovertredingen vallen bijvoorbeeld onder de Wet Mulder en worden afgedaan met een boete. In zulke gevallen wordt er geen strafrechtelijke procedure, rechtszaak gestart. In het strafrecht blijft de verdachte altijd onschuldig tot het ogenblik waarop het strafbare feit bewezen is. Een strafrechter houdt zich onder andere bezig met mishandeling, fraude, diefstal, moord, doodslag en verkrachtingen.

Bestuursrecht

Bij het bestuursrecht gaat het om de regels waaraan de overheid zich moet houden als zij beslissingen neemt. Bestuurs recht staat ook wel bekend als administratief recht en de regels staan voornamelijk in de "Algemene wet bestuursrecht", ook wel afgekort als Awb. Indien u het niet eens bent met een beslissing van de overheid kunt u daar in de meeste gevallen bezwaar tegen maken. Vervolgens kunt u nog in beroep gaan of uiteindelijk in hoger beroep. Bij bestuursrecht kunt u denken aan de volgende onderwerpen en situaties.

 • Verkeershandhaving: De meeste verkeersovertredingen, zoals bijvoorbeeld het intrekken van uw rijbewijs.
 • Fiscaal recht / belastingrecht: Het heffen en vorderen van belastingen.
 • Bouwrecht: Rechten en plichten met betrekking tot bouw en gebouwen zoals vergunningen en voorschriften.
 • Landschapsarchitectuur, stedenbouw en planologie: Bij ruimtelijke ordeningsrecht wordt vaak rekening gehouden met het milieu en economie.
 • Omgevingsvergunning / milieuvergunning: Bedrijven en instellingen hebben vaak invloed op het milieu, waardoor zij daar los een vergunning voor nodig hebben.
 • Asielbeleid / vreemdelingenrecht: Heeft betrekking op verblijfsvergunning, visum, vluchtelingen, immigratie, asielzoekers, naturalisatie.
 • Sociale zekerheid: In Nederland hebben we een soort sociaal vangnet om u een bepaalde basis zekerheid te geven. U kunt denken aan termen als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen, ziekte, overlijden, ontslag, uitkeringen, bijstand.
 • Subsidies: Het verstrekken van subsidies.

Burgerlijk recht / civiel recht / privaatrecht

Bij het strafrecht heb je de staat aan de ene kant en de burger aan de andere kant. Bij het bugerlijk recht gaat het om burgers, bedrijven en stichtingen onderling en daar komt de overheid dus niet in voor. Civiel betekent burgelijk en privaat betekent particulier, waardoor u ook de termen civielrecht en privaatrecht kunt tegenkomen, waarmee hetzelfde wordt bedoeld. Welk recht of rechtsgebied valt bijvoorbeeld onder het burgelijk recht?

 • Personenrecht en familierecht: Het erfrecht wordt doorgaans als een aparte tak gezien, maar daarnaast kunt u denken aan zaken als alimentatie, ouderlijk gezag, adoptie, erkenning en ontkenning van kinderen, naamswijziging, echtscheiding.
 • Vermogensrecht: Onder het vermogensrecht vallen zoal de regels voor het aangaan van schulden, eigendomsrecht, het recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, hypotheekrecht, pandrecht en het appartementsrecht.
 • Huurrecht: Geeft aan welke rechten en plichten de huurder en verhuurder hebben.
 • Faillissementen: Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen failliet gaan. De rechtbank kan een faillissement definitief maken en een aangestelde curator zal dit verder afhandelen.
 • Conflicten tussen personen zoals burenruzies of andere ruzies die uit de hand zijn gelopen.
 • Verbintenissenrecht: Onder het verbintenis recht valt het overeenkomstenrecht / contractenrecht waarbij conflicten met een koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst of andere contracten vallen.
 • Letselschade: Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, gebrekkig product of ander ongeval kan lichamelijke en / of geestelijke schade veroorzaken.

Voordat u een advocaat gaat inhuren, kunt u altijd eerst op het internet zoeken naar jurisprudentie (uitspraken van rechters) van vergelijkbare zaken, zodat u een inschatting kan maken van uw kansen. Een advocaat is niet goedkoop en de kosten kunnen al snel oplopen, dus op die manier kunt u eventueel kosten besparen. In sommige gevallen kan het inhuren van een advocaat zelfs gratis voor u zijn en kunnen de kosten ten laste vallen van de overheid, verzekering of tegenpartij. Geheel of gedeeltelijk gratis rechtshulp van de overheid (rechtsbijstand) wordt aangeduid met de term "Pro Deo". Een pro deo advocaat werkt dus niet gratis, maar wordt geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid en niet door u.

Tot slot is er nog de mediator (bemiddelaar) die de gang naar de rechter kan voorkomen door te bemiddelen. Naast de kosten neemt een rechtzaak vaak veel tijd in beslag en geeft de nodige kopzorgen. De taak van een mediator is om in het voorstatium door bemiddeling een stap naar de rechter te voorkomen.

Via Advocaat-vinden.nl kunt u een geschikte jurist of advocaat inhuren voor zowel prive als zakelijke doeleinden.

Vind een advocaat!LetselschadeOnline casinoUw advertentie hier? Mail ons
Ik kwam, ik zocht, ik vond - Julius Caesar / 47 v.Chr. ;)


© JBB Media | Privacy | Linkpartners